Tanjurići

Tanjurići - Dang. Cink kormila 60, Cink kormila 70 0,19kg, Cink kormila 110 aluminijski, Cink kormila 50 0,08 kg, Cink kormila 90 0,45 kg, Cink kormila 110 0,66 kg, Cink kormila 125 1,15 kg, Cink kormila 110 0,8kg, Cink kormila 125 2,5kg, Cink kormila 140 1,35 kg, Cink kormila 80 0,32kg, Cink kormila 100 0,75kg, Cink kormila 60 par s vijkom i maticom, Cink kormila 50 0,15kg, Cink kormila 75 0,43kg, Cink kormila 200 5kg