Ecoworks Marine

Ecoworks Marine Preserve the Living Seas proizvodi za čišćenje brodova su posebno formulirani da budu u skladu sa MARPOL regulativama. MARPOL (MARine POLution - maritimno zagađivanje) regulacije su skup međunarodnih smjernica u vezi prevencije zagađivanja maritimnog okoliša od strane brodova. Zbog njihove posebne formule, Ecoworks Marine su biorazgradiva i ekološki prihvatljiva sredstva za čišćenje koja minimaliziraju utjecaj na maritimni okoliš.