Izbjeljivači

Izbjeljivači - Star brite, Clinazur, Teac Wonder. S/B Izbjeljivač tikovine 1G, S/B Izbjeljivač tikovine, Clin Azur 201 izbjeljivač tikovine 5L, TW tekućina za izbjeljivanje tikovine 3,8L