Jamstvo i servisi

1. Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa Zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Kupac ostvaruje prava iz jamstva u skladu s Zakonom i prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.

2. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list, račun i originalnu ambalažu. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva.

3. Podatci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se jamstvenom listu kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim Proizvodom.

4. Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili poštom na adresu sjedišta Prodavatelja, u kojim slučajevima će Kupca kontaktirati Prodavatelj.

5. U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

6. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili ne postupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom.

7. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.