Opći uvjeti poslovanja za online trgovinu boltano.hr

Informacije o trgovačkom društvu

Boltano društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge
Skraćeni naziv: Boltano
Sjedište: Ivana Gundulića 10, 21 000 Split

Upisan u registarski uložak Trgovačkog suda u Split pod brojem subjekta upisa (MBS) Upisan u registarski uložak Trgovačkog suda u Splitu pod brojem subjekta upisa (MBS) 060079018.
OIB: 70250179767
VAT ID: HR70250179767

E-mail pošta: boltano@boltano.hr
Mob: Mob: +385 91 201 46 07

IBAN HR78 2340 0091 1000 7359 4 (Privredna banka Zagreb)
IBAN HR41 2360 0001 1013 8099 1 (Zagrebačka banka)

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Adresa i mjesto: Služba za zaštitu osobnih podataka, Ivana Gundulića 10, 21 000 Split
Službeni e-pretinac:boltano@boltano.hr

Značenje izraza navedenih u ovim općim uvjetima

Na uvjete poslovanja i korištenja online prodaje www.boltano.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstava daljnje komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja, osim u slučaju da se ugovorne strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14, 32/19), Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11,78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22).

1. Prodavatelj - trgovačko društvo Boltano d.o.o., Ivana Gundulića 10, 21 000 Split, OIB: 70250179767, koji djelatnost maloprodaje nautičke opreme obavlja pod nazivom „Boltano“.
2. www.boltano.hr - web stranica u vlasništvu Prodavatelja – Internet trgovina tvrtke Boltano d.o.o.
3. Kupac – svaka osoba koja web stranicu www.boltano.hr koristi u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu; svaka pravna i fizička osoba koja je nakon pregleda i odabira proizvoda ili usluge izvršila registraciju svojih podataka, te naručila proizvod ili uslugu. Kupac nije osoba koja samo zatraži informativnu ponudu putem stranice www.boltano.hr.
4. Korisnik - svaka osoba koja web stranicu www.boltano.hr koristi u svrhu dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Korisnik je osoba koja samo zatraži informativnu ponudu putem stranice www.boltano.hr.
5. Online kupnja ili internet trgovina – ostvarivanje kupnje proizvoda putem www.boltano.hr Internet trgovine tvrtke Boltano d.o.o.
6. Proizvodi – svi proizvodi koji su istaknuti na www.boltano.hr, a koje je moguće kupiti putem internet trgovine, a uključuje svaki proizvod (robu) ili uslugu, uključujući nekretnine, prava i obveze.
7. Akcijska prodaja - Tvrtka Boltano d.o.o. će periodično, po svojoj odluci, stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim Kupcima ili će biti dostupni Kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina proizvoda, visina popusta i sl. Nakon proteka roka akcijske prodaje, tvrtka Boltano d.o.o. neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok. Istekom zaliha nekog proizvoda, prestaje akcijska prodaja za isti, te Kupac ne može insistirati na nabavi istog po akcijskim uvjetima.

Opće odredbe uvjeta prodaje / kupnje

1. Nositelj svih prava na internet stranici www.boltano.hr je trgovačko društvo Boltano d.o.o. (u daljnjem tekstu Boltano). Korištenjem usluge www.boltano.hr internet trgovine i svih pridruženih stranica i servisa na www.boltano.hr smatra se da je Kupac u svakom trenutku upoznat s ovim Uvjetima prodaje (u daljnjem tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumije i prihvaća.

2. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Boltano d.o.o. internet trgovine te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između Kupaca kao krajnjeg Kupca i Boltano d.o.o. internet trgovine, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostavu, zaštitu i tajnost osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje www.boltano.hr i online kupnje.

3. Kupac se upućuje da se prije same kupovine upozna sa ovim Uvjetima te da iste redovno provjerava, kako bi bio upoznat sa svim pravima i obvezama.

4. Tvrtka Boltano d.o.o. obvezuje se poslovati u skladu sa važećim zakonima Republike Hrvatske.

5. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom potvrde narudžbe Kupca od strane djelatnika Boltano d.o.o..

6. Putem www.boltano.hr moguće je izvršiti kupnju proizvoda samo na području Republike Hrvatske što podrazumijeva dostavu kupljenih proizvoda isključivo na istom području.

7. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za postupanje suprotno ovoj odredbi.*

*Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 14 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice


8. Korisnici www.boltano.hr dužni su dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom Kupcu pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi www.boltano.hr.

9. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj na www.boltano.hr, a zbog čega su korisnici www.boltano.hr dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.boltano.hr internet stranici.

10. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup www.boltano.hr i podatcima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja www.boltano.hr ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje www.boltano.hr.

11. Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na www.boltano.hr. Boltano d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.

12. Boltano d.o.o. sve materijale, fotografije i tekst postavlja na web stranicu u dobroj namjeri kako bi Kupcu olakšali odabir prilikom kupovine. Boltano d.o.o. ne jamči da fotografije proizvoda u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Svi opisi se redovito i detaljno provjeravaju.

13. Boltano d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost o tome na koji će način Kupac koristiti informacije o proizvodima, njihovom korištenju i djelovanju.

14. Prodavatelj zadržava pravo ne izvršiti naplatu i dostavu proizvoda Kupcu u slijedećim situacijama:
- ako je kreditna/debitna kartica neispravna ili se ne može autorizirati.
- ako postoji sumnja u prijevaru ako pri tome elektroničkom poštom ili telefonskim pozivom obavijesti kupca.
- ako nije moguće kontaktirati kupca.
- ako je adresa ne postojeća ili se iz danih podataka ne može dostaviti proizvod na tu adresu.

15. Prodavatelj ne odgovara za eventualnu štetu uzrokovanu ne realiziranjem narudžbe.

Zaštita osobnih podataka

Da bi se zaštitili osobni podatci Kupca od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, Prodavatelj koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici www.boltano.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka Boltano d.o.o. Boltano d.o.o. kao pružatelj usluga internetske stranice www.boltano.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.
Upućuje se Korisnik da pažljivo pročita izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom stranice www.boltano.hr, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe stranice www.boltano.hr.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju
Registracijom na www.boltano.hr i/ili pristupanjem putem mobilne aplikacije dajem suglasnost da Boltano d.o.o. prikuplja i obrađuje (dalje u tekstu: obrada podataka): moje osobne podatke navedene u registracijskoj formi te podatke o mojim narudžbama. Spomenutu suglasnost za obradu podataka dajem u svrhe upoznavanja Boltano d.o.o. s mojim kupovnim navikama, kao i u informativne svrhe te svrhe promidžbe usluga i proizvoda Boltano d.o.o. za sve vrijeme trajanja moje registracije, kao i za ostale promidžbene potrebe pružatelja usluga.
Upoznat sam s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti. Povlačenjem izjave o suglasnosti u cijelosti će prestati obrada mojih podataka kao i moja registracija u www.boltano.hr. Upoznat sam i s pravom da u svakom trenutku mogu i djelomično povući ovu izjavu o suglasnosti za obradu podataka (odjava s newslettera - u promotivne svrhe).

Korisnik može na vlastiti zahtjev zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz baze www.boltano.hr putem e-maila boltano@boltano.hr.
Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo ga da napusti te ne pristupa i ne koristi stranicu www.boltano.hr. Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Boltano d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na stranici www.boltano.hr. Svaki Korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka.
Nastavak uporabe stranice www.boltano.hr od strane Korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka. Boltano d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju Korisnika.

Prikupljanje osobnih podataka

1. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima, dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima, te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu

2. Prodavatelj informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne žele da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje . Svi se podaci o Kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

3. Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

4. Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda ili za ostvarivanje prava iz jamstvenog lista). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

5. Boltano d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Boltano d.o.o. za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

6. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

7. Korištenjem telekomunikacijskih usluga za pristupanje stranici www.boltano.hr, komunikacijski podaci Kupca (npr. adresa internetskog protokola – IP adresa) ili podaci o upotrebi (npr. podaci o početku, završetku i opsegu svakog pristupa te informacije o telekomunikacijskim uslugama kojima ste pristupili) proizvode se tehnički i mogli bi se eventualno vezivati uz osobne podatke. Ukoliko postoji neophodna potreba, komunikacijski podaci Kupca i/ili podaci o korištenju bit će prikupljeni, obrađeni i korišteni u skladu s mjerodavnim pravnim okvirom za zaštitu podataka o privatnosti.

Prikupljanje podataka koji nisu osobni

8. Prilikom pristupa stranici www.boltano.hr, Prodavatelj može automatski (tj. bez registracije Kupca) prikupiti podatke koji nisu osobni (npr. vrsta internetskog preglednika, operativnog sustava koji Kupac koristi, ime domene internet stranice s koje se pristupilo na www.boltano.hr, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na stranici, gledane stranice). Tako prikupljene podatke Prodavatelj može koristiti radi poboljšanja stranica i sadržaja na njima.

Internet trgovina

Sklapanje ugovora o prodaji

1. Online kupnja može se ostvariti samo ukoliko se Kupac registrira na za to predviđenom mjestu na www.boltano.hr. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca Kupac je dužan dati točne, važeće i potpune osobne podatke. Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Boltano d.o.o. za sklapanje Ugovora, te Kupac kao Kupac svojim registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća, čime se smatra da je zaključen Ugovor između Kupca i Boltano d.o.o. potvrdom narudžbe Kupcu od strane djelatnika Boltano d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem www.boltano.hr internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: internet narudžbe-internet trgovina i tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom.

3. Ugovor koji Kupac sklapa s Boltano d.o.o. za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom proizvoda od strane Boltano d.o.o. te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi uvjeti sastavni su dio uvjeta i pravila poslovanja između www.boltano.hr i Kupca.

4. Kupac je ovlašten izabrati mogućnost da ga Prodavatelj informira o novim proizvodima, proizvodima na akciji i sl. (newsletter). Nakon uspješno obavljene registracije (pravilno popunjeni svi traženi podatci) na e-mail Kupca biti će dostavljena obavijest o uspješnoj registraciji.

5. Proizvodi koje je moguće kupiti oglašeni su na www.boltano.hr, a uz svaki proizvod navedeni su podatci o specifikaciji proizvoda, cijeni i/ili ostale dostupne informacije.

6. Prilikom isporuke robe, Kupcu će biti dostavljen Obrazac za jednostrani raskid Ugovora kako je to propisano Zakonom o zaštiti potrošača (pogledati poglavlje Raskid Ugovora, Reklamacija, Povrat).

Cijena

1. Cijene proizvoda su maloprodajne. Cijene proizvoda i cijene dostave izražene su u kunama, te je u istima sadržan pripadajući PDV. Prodavatelj istaknute cijene ažurira na dnevnoj bazi zbog čega postoji mogućnost da cijene u trgovini budu različite od cijena na www.boltano.hr, no sve navedene cijene vrijede za kupovinu online neovisno o eventualnoj cijeni za isti proizvod u trgovini.

2. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za internet trgovinu. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za internet kupovinu što će Kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

3. Neovisno od prethodne točke ovih Općih uvjeta, svaki naručeni proizvod biti će isporučen po cijeni koja je naznačena na narudžbi Kupca u trenutku potvrde iste od strane Boltano d.o.o..

Plaćanje

Plaćanje kupljenih proizvoda Kupac može izvršiti putem:
1. Platnih kartica

2. Uplatom na jedan od žiro-računa Prodavatelja:
IBAN HR78 2340 0091 1000 7359 4 (Privredna banka Zagreb) ili
IBAN HR41 2360 0001 1013 8099 1 (Zagrebačka banka) Kartično plaćanje se smatra izvršenim u trenutku primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice. Virmansko plaćanje se smatra potvrđenim u trenutku primitka uplate na žiro-račun Prodavatelja.

Izjava o sigurnosti plaćanja

Za autorizaciju i naplatu kreditnih kartica koristimo T-Com Pay Way. T-Com se brine o tajnosti i sigurnosti vaših podataka prilikom autorizacije kreditnih kartica. Sigurnost podataka na stranicama za plaćanje osigurana je korištenjem najmodernijih standarda u zaštiti podataka- Secure Socket Layer (SSL) sigurnosnog protokola sa 128 bitnom enkripcijom podataka. Razmjena osjetljivih podatka (npr. brojevi kartica) između T-Com Pay Way sustava koji obavlja online plaćanje i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja se korištenjem privatne mreže koja nema pristup na Internet i potpuno je zaštićena od neautoriziranog pristupa, korištenjem ISO 8583 protokola. T-Com u potpunosti onemogućava pristup podacima za koje sudionici u procesu kupovine nisu ovlašteni. Djelatnici Boltano d.o.o. ni u jednom trenutku nemaju pristupa broju vaše kreditne kartice, dostupan im je samo broj autorizirane transakcije. U mogućnosti su transakciju naplatiti, u cijelom iznosu ili djelomično, ili otkazati.

Isporuka proizvoda

Dostava

1. Proizvode koji su plaćeni sukladno dostavljenoj ponudi biti će isporučeni Kupcu u roku od sedam radnih dana ili u roku navedenom prilikom odabira željenog proizvoda i unosa adrese dostave, pod uvjetom da su narudžbe zaprimljene do 12h od ponedjeljka do petka, računajući od dana uplate. Prilikom obrade pošiljke Kupac dobiva obavijest na mail o statusu njegove pošiljke.

2. Rok isporuke plaćenog proizvoda naveden u prethodnom članku odnosi se na isporuke koje dostavna služba organizira u redovnom roku isporuke od trenutka preuzimanja sa skladišta. Rok isporuke proizvoda na ostalima područjima povećava se za onoliko dana koliko je navedeno na rasporedu dostave kurirske službe i Prodavatelj na nju ne može utjecati.

3. Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne (kurirske) službe. Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt navedene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi Kupac, već do ulaza u zgradu.

4. Prijenos vlasništva nad naručenom robom nastaje u trenutku predaje pošiljke dostavnoj službi. Prodavatelj će poslati obavijesti sa brojem naloga Kupcu nakon što je ista preuzeta od strane dostavne službe. Nakon primljene obavijesti, Kupac samostalno kontaktira angažiranu dostavnu službu i provjerava gdje je pošiljka i dogovara eventualne izmjene termina dostave.

5. U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti u navedenom roku, o tome će obavijestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

6. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog oštećenja ima pravo odbiti preuzimanje istog, te tražiti isporuku neoštećenog proizvoda. Naknadne reklamacije na oštećenja u transportu/ dostavi ne uvažavamo.

7. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog kojeg je kupio, po povratu krivo dostavljenog proizvoda, Kupac ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće, ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cijene proizvoda, cijene dostave i naknadu troškova povrata proizvoda.

8. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list), račun, te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja.

9. Cijena dostave nije uračunata u cijenu proizvoda navedenoj u internet trgovini, već se obračunava prema narudžbi, ovisi o proizvodu i/ili ukupnom iznosu narudžbe, ili drugim uvjetima navedenim za određeni proizvod.

10. Dostava se vrši samo na području Republike Hrvatske.

Osobno preuzimanje

1. Ukoliko Kupac odabere opciju Osobno preuzimanje i unese podatke o preuzimatelju – preuzimatelj naručeni i plaćeni proizvod može osobno preuzeti na slijedećoj adresi:
Boltano d.o.o.
Sustjepanski put 1
21 000 Split
sa osobnom iskaznicom ili putovnicom.

2. Proizvod se isporučuje nakon što se uplata (prema izvodima Banke - u pravilu, sljedeći radni dan) evidentira na žiro-računu Prodavatelja, ako se plaćanje izvrši virmanski, odnosno, nakon primitka autorizacije od strane izdavatelja kartice, ako se plaćanje izvrši kartično.

3. Prilikom osobnog preuzimanja, Kupac prvo treba provjeriti da je li proizvod spreman za preuzimanje na broj telefona Mob: +385 91 201 46 07, a prilikom preuzimanja donijeti kopiju računa koji je prethodno dobio na svoju e-mail adresu.

4. Radno vrijeme može se provjeriti ovdje.

Jamstvo i servisi

1. Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa Zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Kupac ostvaruje prava iz jamstva u skladu s Zakonom i prema jamstvenom listu određenog proizvoda kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim proizvodom.

2. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list, račun i originalnu ambalažu. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva.

3. Podatci o ovlaštenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se jamstvenom listu kojeg Kupac dobiva zajedno sa kupljenim Proizvodom.

4. Kada Kupac ostvaruje prava iz jamstva, a što mora biti u skladu sa jamstvenim listom, tada isti reklamaciju ima pravo podnijeti Prodavatelju na u ovim uvjetima naznačenu e-mail adresu i/ili poštom na adresu sjedišta Prodavatelja, u kojim slučajevima će Kupca kontaktirati Prodavatelj.

5. U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

6. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili ne postupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom.

7. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Raskid ugovora, reklamacija, povrat

Opće napomene

1. U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose Kupca i Prodavatelja primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima, odjeljak Odgovornosti za materijalne nedostatke.

2. Prije samog sklapanja Ugovora, Kupac ima mogućnost pregledati Uvjete klikom na link koji se nalazi na dnu svake stanice pod "Opći uvjeti poslovanja".

3. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, te je sukladno Zakonu odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. Kupac proizvod mora proizvod vratiti u istom stanju u kome ga je i zaprimio, uključuje i originalno pakiranje (osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda). Prodavatelj ima pravo smanjiti iznos povrata za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje nastalo kao rezultat korištenja, rukovanja od strane kupca,

4. Boltano d.o.o. u tablici na kraju ovih Uvjeta utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata Kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.

5. Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova koja se primjenjuje od 09.01.2016 godine, u pogon je stavljena Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova (Platforma za ORS). Elektronska poveznica (link) na Platformu za ORS – http://ec.europa.eu/odr . Ovaj link može koristiti i Kupac i Prodavatelj za rješavanje potrošačkih sporova.

Raskid Ugovora

1. Kupac može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana od predaje proizvoda u posjed Kupcu bez navođenja razloga. Jednostrani raskid Ugovora Kupac može ostvariti u slučaju da je Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija i na daljinu.

2. Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid Ugovora obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci da raskine Ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid Ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene pismene izjave kojom izražava svoju volju da raskine Ugovor.

3. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku. Isti je potrebno isprintati, ispuniti, potpisati i u originalu poslati na adresu sjedišta Prodavatelja.

4. Kupac se upućuje da prije raskida Ugovora nazove na broj Mob: +385 91 201 46 07 ili pošalje poruku na boltano@boltano.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja proizvoda.

5. U slučaju iz stavka 3. Prodavatelj je dužan, bez odgađanja, dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju.

6. Pisanu Izjavu o raskidu Ugovora Kupac je dužan poslati prije isteka roka za raskid Ugovora predviđenoga u Zakonom o zaštiti potrošača

7. Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak,
te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
- ako je predmet Ugovora proizvod koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješan s drugim stvarima
- ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audio-snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te nije moguće daljnje korištenje
- ako je predmet ugovora proizvod koji je izrađena po specifikaciji potrošača ili koji je jasno prilagođen potrošaču
- ako je predmet ugovora zapečaćeni proizvod koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
- ako je predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora
- prema drugim uvjetima definiranim Zakonom o zaštiti potrošača.

8. Povrat novca Boltano d.o.o. će izvršiti u roku od 14 dana nakon što mu proizvod bude vraćen na adresu Ivana Gundulića 10, Split. Iznos povrata može biti umanjen zbog umanjenja vrijednosti prema Tablici-1 i Tablici-2 koji su sastavni dio ovih Uvjeta.

9. Izravne troškove povrata proizvoda Kupac mora snositi sam. Dodatne troškove prijevoza snosi Kupac ukoliko je izbor transportne službe rezultat izričitog izbora Kupca.

10. Ako je na zahtjev Kupca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Prodavatelju iznos koji je razmjeran onome što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Prodavatelja o jednostranom raskidu Ugovora.

Reklamacija

1. Prodavatelj se obvezuje isporučiti ispravan proizvod, koji odgovara opisu proizvoda navedenom na www.boltano.hr, slika proizvoda na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda, te Kupac ne može reklamirati ovaj segment.

2. Proizvodi su pakirani na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Prilikom preuzimanja Kupac temeljito pregledava proizvod radi eventualnih oštećenja u transportu, te ukoliko primijeti oštećenje kod preuzimanja, preporučuje se da Kupac odbije primitak pošiljke jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Boltano d.o.o. uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak. Naknadne reklamacije na oštećenja u transportu/dostavi se ne uvažavaju jer se smatra da proizvod preuzet s neoštećenom ambalažom.

3. Ako je ambalaža neoštećena i proizvod je preuzet, treba pažljivo skinuti ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda. U deklaraciji proizvoda koja se dobiva uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja. Kupac treba pregledati proizvod, te ako ima vidljivih oštećenja odmah obavijestiti Boltano, izvršiti reklamaciju i vratiti proizvod bez korištenja, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

4. Boltano d.o.o. obavještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda za koje zbog njihovih karakteristika nije moguće provjeriti njihovu funkcionalnost bez rukovanja proizvodom. Iz tog razloga Boltano d.o.o. neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cijelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

5. Boltano d.o.o. obavještava kupce da u pojedinim proizvodima koji za svoj rad koriste tekućinu može preostati mala količina tekućine nakon testiranja u procesu proizvodnje koja uobičajeno iscuri za vrijeme skladištenja. Stoga Boltano d.o.o. obavještava Kupce da proizvode tog tipa ostave do trenutka montaže na podlozi koja ne upija tekućinu.

6. Boltano d.o.o. obavještava Kupca da su uređaji za profesionalnu upotrebu posebno označeni. Uređaji koji nemaju takvu oznaku nisu predviđeni za profesionalno korištenje i nije ih preporučljivo koristiti u profesionalne svrhe jer takva vrsta kvara nije pokrivena jamstvom te u tom slučaju trošak popravka snosi Kupac. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi da se radi o opisanoj vrsti kvara, Boltano d.o.o. neće moći preuzeti odgovornost niti trošak prouzrokovan postupanjem Kupca protivno ovoj obavijesti.

7. Boltano d.o.o. upućuje Kupca da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer bez toga će svaki neovlašteno montirani/pušten u rad proizvod spadati u kategoriju oštećenog proizvoda.

8. Boltano d.o.o. utvrđuje uvjete povrata - postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda. Tablice se nalaze na kraju ovih Uvjeta.

9. Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda, te svi ostali prigovori potrošača mogu se pisanim putem:
- predati djelatnicima u svim poslovnim prostorima tvrtke
- poslati na adresu Boltano d.o.o., Ivana Gundulića 10, Split
- poslati na e-mail boltano@boltano.hr
s podacima o broju računa, datumu računa, ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte Kupca.

10. Kupac se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona Mob: +385 91 201 46 07 ili se javi na boltano@boltano.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja proizvoda. Ako Kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak proizvoda trošak prikupljanja i zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Boltano d.o.o. U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid Ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda.

11. Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja istim, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda. U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini, te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Boltano d.o.o., a u slučaju neopravdane reklamacije sav trošak će snositi Kupac.

12. Ako je na zahtjev Kupaca izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, Kupac je dužan platiti Boltano d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je Kupac obavijestio Boltano d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

Povrat proizvoda

1. Povrat proizvoda Kupac je dužan izvršiti bez odgađanja na adresu Ivana Gundulića 10, Split, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je dostavio Izjavu (odluku, obrazac) o jednostranom raskidu ugovora.

2. Obrazac za povrat proizvoda se može preuzeti na slijedećem linku. Obrazac se treba u potpunosti ispuniti, poslati na email boltano@boltano.hr . Prilikom povrata proizvoda, isti treba poslati zajedno sa proizvodom Prodavatelju.

3. Boltano d.o.o. u suradnji sa servisom određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon primitka proizvoda.

4. Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata Kupac će primiti u roku od 14 dana od dana primitka vraćenog proizvoda putem e-pošte. Povrat sredstava Boltano d.o.o. će izvršiti u roku od 14 dana od dana primitka vraćenog proizvoda.

5. U slučaju da Kupac naruči proizvod i odbije je primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Boltano d.o.o. ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda.

6. Povrat sredstava u slučaju kad Kupac vraća proizvod kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja, nije moguć.

Izjava o kolačićima (Cookie policy)

1. Kako bi stranice www.boltano.hr ispravno radile, one moraju na računalo Kupaca spremiti malenu količinu informacija (Cookies). Prema regulacijama EU, Boltano d.o.o. prije spremanja Cookiea mora zatražiti pristanak Kupaca. Korištenjem web stranice www.boltano.hr internet trgovina Kupac pristaje na upotrebu Cookie-a.

2. Kupac isključivanjem Cookies odlučuje hoće li dopustiti pohranjivanje Cookies na svom računalu. Postavke Cookies mogu se kontrolirati i konfigurirati u web pregledniku koji Kupac koristi za pregledavanje web stranica. Ukoliko Kupac onemogući Cookies postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od funkcionalnosti koje daje Boltano d.o.o. internet trgovina. Više o kolačićima...

Ostale odredbe

1. Prodavatelj daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na www.boltano.hr samo za osobne potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na www.boltano.hr, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Uporaba sadržaja www.boltano.hr na drugim web stranicama je zabranjen.

2. Prodavatelj zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova www.boltano.hr trećoj osobi samo u slučaju sklopljenog ugovora koji uređuje prava i obveze Prodavatelja i trećeg koji objavljuje informaciju.

3. Pri kupnji bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektualnog vlasništva, Prodavatelj ne daje nikakva dodatna prava korištenja i objavljivanja, osim izrijekom dano pravo ili dozvola od proizvođača / distributera proizvoda.

4. Kada www.boltano.hr odgovarajućim linkovima pruža mogućnost posjeta drugih web stranica drugih osoba, iste nisu u vlasništvu Prodavatelja i ovi Opći uvjeti u slučaju korištenja predmetnih web stranica ne primjenjuju se u odnosu na Prodavatelja i Kupca. Prodavatelj takve web stranice ne kontrolira i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Kupca i Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.

5. Iako Prodavatelj ulaže izraziti napor kako bi sve objavljene informacije o proizvodu bile točne, moguće je da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili točne, a u kom slučaju će Prodavatelj obavijestiti Kupca koji je podnio narudžbu, nakon čega Kupac ima pravo ostati kod svoje narudžbe ili je izmijeniti. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode, te Kupac ne može reklamirati ovaj segment.

6. Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom jeziku u slučajevima kada:
a) se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom jeziku
b) se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji
c) postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao.

7. Cjelovite informacije vezane uz pravo Kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

Kontakti

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju:

Boltano d.o.o.,
Ivana Gundulića 10
21 000 Split
Telefon: Tel: +385 21 398 577
Mob: Mob: +385 91 201 46 07
e-mail: boltano@boltano.hr

Tablica - Uvjeti i postotak umanjenja iznosa povrata obzirom na stanje vraćenog proizvoda

Kozmetika

Šamponi

Nema povrata temeljem Zakona

Čišćenje i održavanje gumenjaka, bokobrana

Nema povrata temeljem Zakona

Čišćenje bokova, paluba, gelcoata

Nema povrata temeljem Zakona

Održavanje tikovine

Nema povrata temeljem Zakona

Održavanje metala - politure za metal

Nema povrata temeljem Zakona

Održavanje santina, kaljužnog prostora

Nema povrata temeljem Zakona

Čistači kože, vinila I tkanina

Nema povrata temeljem Zakona

Održavanje crnih tankova i WC-a

Nema povrata temeljem Zakona

Ljepila

Nema povrata temeljem Zakona

Sprejevi

Nema povrata temeljem Zakona

Ostala kozmetika

Nema povrata temeljem Zakona

Pribor za čišćenje

Nema povrata temeljem Zakona

Čistači za staklo i pleksi

Nema povrata temeljem Zakona

Zaštita propelera

Nema povrata temeljem Zakona

Elektrokontakti

Nema povrata temeljem Zakona

Skidanje rđe

Nema povrata temeljem Zakona

Sredstva za čišćenje ruku

Nema povrata temeljem Zakona

Odvlaživači

Nema povrata temeljem Zakona

Univerzalni čistači - Odmaščivaći

Nema povrata temeljem Zakona

Održavanje sivih tankova

Nema povrata temeljem Zakona

Održavanje pitke vode, tankova i cjevovoda

Nema povrata temeljem Zakona

Navigacijske kartice

Nema povrata temeljem Zakona

Ulja i maziva

Nema povrata temeljem Zakona

Aditivi za gorivo

Nema povrata temeljem Zakona

Ostali proizvodi

Umanjenje iznosa povrata ovisi o procijeni ovlaštenog servisa ili Prodavatelja za koliko je umanjena vrijednost vraćenog proizvoda od strane kupca prema Općim uvjetima i Zakonu o zaštiti potrošača

Opći uvjeti korištenja web stranice www.boltano.hr

Područje primjene

Svako korištenje ove web stranice koja je omogućena od strane Prodavatelja, podliježe ovim Općim uvjetima korištenja. Ovi uvjeti se mogu dopunjavati, mijenjati ili zamijeniti drugim odredbama i uvjetima, npr. za kupovinu proizvoda i usluga. U postupku registracije i/ili gdje registracija nije potrebna, pri pristupu ili korištenju www.boltano.hr stranice, prihvaća se postojeća verzija ovih Općih uvjeta.

Osnovne odredbe

1. Prodavatelj može u bilo kojem trenutku prestati s radom dijela ili cijele web stranice. Zbog prirode internetskog i računalnog sustava, Prodavatelj ne može prihvatiti nikakvu odgovornost za stalnu raspoloživost stranice Prodavatelja.

2. Ove Opće uvjete poslovanja i korištenja kao i Izjavu o povjerljivosti Kupac prihvaća prilikom posebne registracije na www.boltano.hr elektronskim putem što je preduvjet za kupnju na www.boltano.hr. Kupac prilikom registracije svojevoljno ostavlja osobne podatke prema kojima će se Boltano d.o.o. odnositi sukladno Izjavi o povjerljivosti koja je objavljena na www.boltano.hr.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Registracijom na www.boltano.hr i/ili pristupanjem putem mobilne aplikacije dajem suglasnost da Boltano d.o.o. prikuplja i obrađuje (dalje u tekstu: obrada podataka): moje osobne podatke navedene u registracijskoj formi te podatke o mojim narudžbama. Spomenutu suglasnost za obradu podataka dajem u svrhe upoznavanja Boltano d.o.o. s mojim kupovnim navikama, kao i u informativne svrhe te svrhe promidžbe usluga i proizvoda Boltano d.o.o. za sve vrijeme trajanja moje registracije, kao i za ostale promidžbene potrebe pružatelja usluga. Upoznat sam s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti. Povlačenjem izjave o suglasnosti u cijelosti će prestati obrada mojih podataka kao i moja registracija u www.boltano.hr. Upoznat sam i s pravom da u svakom trenutku mogu i djelomično povući ovu izjavu o suglasnosti za obradu podataka (odjava s newslettera - u promotivne svrhe).


Postupak kupnje

Postupak te uvjeti kupnje/prodaje robe putem Boltano web stranice definirani su kroz sljedeće etape:
1. Registracija
2. Naručivanje
3. Otprema
4. Plaćanje
5. Preuzimanje

Registracija - lozinka

1. Da bi se mogla ostvariti kupnja, Kupac se mora registrirati prilikom prvog pristupa, a kasnijim pristupima prijaviti na www.boltano.hr kao registrirani Kupac. U interesu sigurnosti i osiguranja poslovnih transakcija, samo registrirani Kupac može pristupiti stranicama vezanim uz osobne podatke, plaćanja, dostavu.

2. Prodavatelj zadržava pravo odbiti registraciju bilo kojem Kupcu bez obveze pojašnjenja razloga. Prodavatelj posebno zadržava pravo da odluči da određene stranice, koje su prije bile slobodno dostupne, počnu zahtijevati registraciju. Prodavatelj ima pravo, u bilo kojem trenutku i bez obaveze objašnjavanja, odbiti Kupcu pravo pristupa u područje zaštićeno lozinkom blokirajući podatke o Kupcu, posebno ako Kupac: - koristi lažne podatke u svrhu registracije; - prekrši ove Opće uvjete poslovanja ili zanemari njihovu dužnost skrbi prema Osobnim podacima Kupca; - prekrši bilo koji mjerodavni zakon pri pristupu ili korištenju stranice Prodavatelja; - ne koristi internetsku stranicu Prodavatelja duže vremena.

3. Kupac mora prilikom registracije dati točne podatke i, u slučaju da se ti podaci vremenom mijenjaju, ažurirati ih (koliko je to moguće – preko interneta) bez nepotrebnog odugovlačenja. Kupac se mora pobrinuti da njegova e-mail adresa, u obliku u kojem je dostavljena Prodavatelju, bude aktualna te da je to adresa preko koje se može stupiti u kontakt s Kupcem.

4. Kupac će prilikom registracije unijeti lozinku poznatu samo Kupcu. Podaci o Kupcu mu omogućavaju da vidi ili promjeni svoje podatke ili, prema potrebi, da opozove svoj pristanak na obradu podataka.

5. Kupac se mora pobrinuti da njegovi podaci ne budu dostupni trećoj strani te je odgovoran za sve transakcije i druge aktivnosti obavljene pod njegovim korisničkim računom. Na kraju svakog korištenja stranice Prodavatelja, Kupac će se odjaviti sa stranica zaštićenih lozinkom. Ako i u mjeri u kojoj Kupac postane svjestan da treće strane zlouporabljuju njegove podatke, Kupac će o tome pismeno ili, ovisno o slučaju, elektronskom porukom obavijestiti Prodavatelja bez nepotrebnog odugovlačenja.

6. Nakon primitka obavijesti iz prethodnog članka, Prodavatelj će uskratiti pristup području zaštićenom lozinkom pod tim podacima. Kupcu će pristup biti ponovno omogućen isključivo nakon što Kupac pošalje prijavu Prodavatelju ili nakon nove registracije.

7. Kupac može u bilo kojem trenutku pismeno zatražiti prekid njegove registracije, pod uvjetom da brisanje neće prekršiti valjano obnašanje ugovornog odnosa. U tom slučaju Prodavatelj će ukloniti sve podatke o Kupcu i ostale spremljene podatke za osobnu identifikaciju Kupca čim ti podaci više ne budu potrebni.

Naručivanje

Otprema

Naručena roba biti će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku provjeriti, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Detaljno o navedenom pogledati u Općim uvjetima poslovanja -Isporuka proizvoda-Dostava, koji su sastavni dio ovih Uvjeta.

Plaćanje

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Boltano d.o.o. jednim od načina plaćanja navedenih na stranicama www.boltano.hr i prema Općim uvjetima poslovanja. Trošak dostave dodatno se zaračunava u cijenu prema cjeniku objavljenom na stranicama www.boltano.hr Narudžba se može platiti putem interneta i to:
1. Kreditnim i debitnim karticama jednokratno:
• MasterCard®
• American Express®
• Diners Club International®
• Visa®
• Maestro®
2. Virmanskom uplatom
3. Poklon kartica (Boltano d.o.o. poklon bon)


Dostava / Preuzimanje

Detaljno o navedenom pogledati u Općim uvjetima poslovanja -Isporuka proizvoda-Dostava, koji su sastavni dio ovih Uvjeta.

Prava korištenja informacija, softvera i dokumentacije

1. Korištenje informacija, softvera I dokumentacije stavljene na raspolaganje na internetsku stranicu Prodavatelja ili preko nje podliježe ovim Općim Uvjetima ili, u slučaju ažuriranja informacija, softvera ili dokumentacije, podliježe primjenjivim uvjetima licence koji su dogovoreni ranije sa Prodavateljem. Zasebno dogovoreni uvjeti licenci imaju jaču pravnu snagu od ovih Općih Uvjeta.

2. Prodavatelj Kupcu daje ne isključivu i neprenosivu licencu, za koju ne može biti dana pod licenca, za korištenje informacija, softvera i dokumentacije stavljene na raspolaganje Kupcu na stranici Prodavatelja u dogovorenoj mjeri, ili u slučaju da ne postoji takav dogovor, u okviru svrhe u koju je Prodavatelj isto stavio na raspolaganje.

3. Softver se stavlja na raspolaganje u objektnom kodu bez troška. Ne postoji pravo da se izvorni kod stavi na raspolaganje. Ovo se ne odnosi na izvorni kod vezan uz softver otvorenog izvora čiji uvjeti licence imaju prednost nad ovim Uvjetima u slučaju prijenosa softvera otvorenog izvora i čiji uvjeti predviđaju stavljanje izvornog koda na raspolaganje. U takvom slučaju će Prodavatelj staviti izvorni kod na raspolaganje u zamjenu za plaćanje troškova.

4. Kupac ne smije distribuirati informacije, softver i dokumentaciju trećoj strani u niti jednom trenutku niti ih smije iznajmljivati ili na bilo koji drugi način staviti na raspolaganje. Osim ako nije dopušteno imperativnim pravom, Kupac ne smije mijenjati softver i dokumentaciju niti ih rastavljati, provoditi obrnuti inženjering ili de kompilirati softver ili odvojiti bilo koji dio istoga. Kupac smije napraviti jednu pričuvnu kopiju (backup copy) softvera ako je to neophodno za osiguravanje daljnjeg korištenja u skladu s ovim Općim uvjetima.

5. Informacije, softver i dokumentacija su zaštićeni zakonima o zaštiti autorskog prava te međunarodnim ugovorima o autorskim pravima i ostalim zakonima i konvencijama koje se odnose na intelektualno vlasništvo. Kupac će poštovati te zakone i, osobito, neće mijenjati, sakrivati ili uklanjati alfanumeričke kodove, znakove ili obavijesti o autorskim pravima ni iz informacija ni iz softvera ili dokumentacije ili njihovih kopija.

Intelektualno vlasništvo

1. Neovisno o posebnim odredbama ovih Općih Uvjeta, informacije, ime branda i drugi sadržaji internetske stranice Prodavatelja ne smiju se mijenjati, kopirati, reproducirati, prodavati, iznajmljivati, koristiti, nadopunjavati ili na bilo koji drugi način koristiti bez dobivanja ranije pisane dozvole Prodavatelja.

2. Osim prava korištenja i ostalih prava izričito zajamčenih ovim Općim Uvjetima, Kupcu se ne daju nikakva druga prava niti se podrazumijevaju bilo kakve obaveze koje zahtijevaju dodjeljivanje daljnjih prava. Bilo koje i sva patentna prava i licence su izričito isključene.

3. Ove Internetske stranice sadrže materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, software, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj Internetskih stranica, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.) zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi, te drugi sadržaji koji se nalaze na Internetskim stranicama isključivo su pravo tvrtke Boltano d.o.o., ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Boltano d.o.o. je žig tvrtke Boltano d.o.o. te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana. Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo su njihovih nositelja. Boltano d.o.o. je nositelj autorskih prava u vezi s odabirom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

4. Bilo kakvo kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje, preinaka, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili mijenjanje na drugi način ovih internetskih stranica bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Boltano d.o.o. strogo je zabranjeno.

5. Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta koje može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja građanskih, trgovačkih postupaka i/ili do kaznenog i/ili prekršajnog progona protiv počinitelja. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja tvrtke Boltano d.o.o. i nositelja autorskog prava.

6. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Korištenje i ispisivanje sadržaja s Internetskih stranica dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika.

7. Krajnji korisnik se obvezuje da neće na ovim Internetskim stranicama postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

8. Boltano d.o.o. ne snosi obvezu izvješćivati krajnjeg Korisnika, ili mu pomoći u određivanju je li određeni materijal podložan autorskom pravu.

9. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetskih stranica, krajnji Korisnik jamči pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da je nositelj prava na tim materijalima te daje izričito tvrtki Boltano d.o.o. besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i korištenja, objavljivanja, umnožavanja, reprodukcije, modificiranja, prilagođavanja, distribucije objavljivanja , prevođenja i/ili distribucije takvog materijala (djelomično ili u cijelosti) na području cijelog svijeta neodređeno vremenski i u trajanju . Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala za vlastitu uporabu.

10. Uvjeti navedeni u ovom Poglavlju se jednako odnose u korist tvrtke Boltano, kao i njenih podružnica, povezanih društava i trećih pružatelja usluga i licenciranih društava, i svako od njih ima pravo direktno i u vlastito ime provoditi te uvjete.

Licence i žigovi

1. Objavom na ili putem Internetskih stranica Krajnji korisnik je tvrtki Boltano d.o.o. dao besplatnu, neograničenu prostorno i vremenski licenciju za korištenje, uporabu, reprodukciju, mijenjanje, objavljivanje, prilagođavanje, prevođenje, distribuciju, provođenje i prikazivanje te komunikacije, same ili kao dijela veće cjeline, u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili putem bilo koje tehnologije, bilo poznate ili kasnije razvijene, te dijeljenje takvih prava s višestrukim djeliteljima te licencije.

2. Korištenjem ili pristupom ovoj stranici Korisnik ne stječe, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada tvrtki Boltano d.o.o. i/ili trećoj osobi. Korisnici i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

Nadzor

Boltano d.o.o. ima pravo, ali ne obavezu, u svakom trenutku nadzirati sadržaj na ovim Internetskim stranicama, uključujući bilo koje chat sobe i forume koji bi mogli biti sadržani kao dio ovih Internetskih stranica, kako bi osigurala sukladnost i poštivanje ovih Uvjeta korištenja, kao i bilo kojih drugih pravila propisanih od strane tvrtke Boltano, kao i sukladnost s bilo kojim odgovarajućim zakonom, propisom ili drugim aktom. Bez ograničenja od prethodno navedenih stavki, Boltano d.o.o. zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala koji prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, nađe da nije u sukladnosti s ovdje postavljenim pravilima, ili za koji pronađe da je na drugi način upitan. Boltano d.o.o. nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadržaje. Boltano d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi točnosti informacija koje daje i upotreba tih informacija je na odgovornost primatelja. Boltano d.o.o. ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti riješeni s upotrebom bilo kojih informacija koje Boltano d.o.o. daje. Dostavljanjem informacija, Boltano d.o.o. ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.

Računalna oprema

Krajnji korisnik je isključivo i jedino odgovoran za nabavu, korištenje i održavanje svoje računalne opreme, uključujući ali ne i ograničeno na cjelokupni software i hardware koji posjeduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje Internetskih stranica Boltana te sve sa tim povezane troškove. Boltano d.o.o. nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica.

Dužnosti Kupca

Pri pristupu ili korištenju internetske stranice Prodavatelja Kupac neće
- nauditi drugim osobama, posebno maloljetnicima, ili kršiti njihova osobna prava;
- kršiti javni moral svojim načinom korištenja;
- kršiti prava intelektualnog vlasništva ili bilo koja druga vlasnička prava;
- učitavati bilo kakav sadržaj koji sadrži virus, tzv. trojanca, ili bilo kakav drugi program koji bi mogao oštetiti podatke;
- prenositi, spremati ili učitavati hiperveze ili sadržaje na koje Kupac nema prava, posebno u slučajevima kada su takve hiperveze ili sadržaji nezakoniti ili krše obaveze o povjerljivosti;
- slati promidžbene ili nezatražene elektronske poruke (takozvani “spam”) ili lažna upozorenja ili viruse, oštećenja ili sličan materijal;
- Kupac neće moliti ili nagovarati na učestvovanje u lutriji, sustavu grude (snowball system), lančanim pismima, piramidalnim igrama ili sličnim aktivnostima.
- masovno preuzimati podatke sa internetske stranice Prodavatelja

Prodavatelj može bilo kada odbiti pristup internetskoj stranici Prodavatelja osobito ako Kupac prekrši neku od obveza koje proizlaze iz ovih Općih Uvjeta.
Ove Internetske stranice, kao i bilo koje druge stranice, sada ili kasnije sadržane, ili na drugi način dostupne, putem vanjskih poveznica sa Internetskim stranicama privatno su vlasništvo tvrtke Boltano. Sva međusobna interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s Uvjetima korištenja te se od korisnika zahtijeva da sve aktivnosti u vezi s korištenjem ovih Internetskih stranica budu u skladu s pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

Zabranjeno je objavljivanje, korištenje, prenošenje, slanje i razmjena materijala i sadržaja kojima se narušavaju ili ugrožavaju privatnost, vulgarni, ili na drugi način nepoželjni u normalnoj komunikaciji, kojima se ugrožavaju i/ili krše prava drugih, a naročito materijale i sadržaje koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički, koji vrijeđaju važeće pravne propise Republike Hrvatske, posebno nezakonitih, lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, opscenih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba ili drugih korisnika kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta tvrtki Boltano d.o.o. i povezanim društvima, drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja tvrtke Boltano, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ove Internetske stranice za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe, uključujući pozivanje korisnika ovih Internetskih stranica na to da postanu članovi druge online ili offline usluge, koja predstavlja direktnu ili indirektnu konkurenciju, ili potencijalnu konkurenciju tvrtki Boltano.

Bilo kakvo ponašanje krajnjih Korisnika, koje prema diskrecijskoj ocjeni Boltano d.o.o. ograničava ili onemogućuje bilo kojeg drugog krajnjeg korisnika u korištenju Internetskih stranica strogo je zabranjeno.

Hiperveze – linkovi na druge stranice

Web stranica Prodavatelja može sadržavati linkove na stranice trećih strana. Prodavatelj nije odgovoran za odnos prema privatnosti ili sadržaj drugih internetskih stranica, te ne zastupa niti podržava te internetske stranice ili njihov sadržaj kao vlastite. Kako Prodavatelj ne kontrolira informacije na spomenutim internetskim stranicama te nije odgovoran za sadržaj i informacije koje one pružaju, Kupac sam snosi sav rizik korištenja spomenutih internetskih stranica.

Odgovornost za nedostatke u ispravi o vlasništvu ili kvaliteti

1. U mjeri u kojoj se informacije, softver ili dokumentacija stavljaju na raspolaganje bez naplate, isključena je svaka odgovornost za nedostatke u kvaliteti ili ispravi o vlasništvu informacija, softvera i dokumentacije, posebno u odnosu na njihovu točnost, ili za nepostojanje nedostataka ili nepostojanje zahtjeva ili prava trećih strana u odnosu na potpunost i/ili prikladnost za svrhu, osim u slučajevima namjerne greške ili prijevare.

2. Informacije na stranici Prodavatelja mogu sadržavati specifikacije ili opće opise vezane uz tehničke mogućnosti pojedinih proizvoda koji u određenim slučajevima možda neće biti dostupni (npr. zbog promjena proizvoda). Tražene karakteristike proizvoda se, stoga, zajednički dogovaraju posebno u svakom pojedinom slučaju prilikom kupovine.


Druge odgovornosti, virusi

1. Odgovornost tvrtke Prodavatelja za nedostatke u odnosu na kvalitetu i vlasništvo se utvrđuje u skladu s odredbama ovih Uvjeta korištenja. Svaka daljnja odgovornost tvrtke Prodavatelj se isključuje osim u slučaju da je propisana zakonom, npr. Zakonom o odgovornosti proizvođača za proizvod ili u slučajevima namjerne greške, grube nepažnje, tjelesne povrede ili smrti, neispunjavanja jamčenih karakteristika, podmuklog prikrivanja nedostatka ili u slučaju kršenja temeljnih ugovornih obaveza. Odšteta u slučajevima kršenja temeljnih ugovornih obveza ograničena je na predvidljivu štetu tipičnu za ugovor osim u slučaju namjerne greške ili grube nepažnje.

2. Iako Prodavatelj nastoji da na internetskoj stranici Prodavatelj ne bude virusa, Prodavatelj ne može jamčiti da ne postoje virusi na njegovim stranicama. Kupac mora za svoju vlastitu zaštitu poduzimati neophodne korake da bi priskrbio odgovarajuće mjere sigurnosti te koristiti skener virusa prije skidanja informacija, softvera ili dokumentacije na računalo.

3. Prethodni članci ne predviđaju niti podrazumijevaju bilo kakve promjene u dužnosti iznošenja dokaza na štetu Kupca.


Autorska prava

1. Stranica polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno kopiranje bilo kojeg dijela stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem prava stranke i podložno je tužbi.

2. Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj osobito ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i sl.

3. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.


Pravo na izmjenu sadržaja i usluge

Uredništvo stranice zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na stranici bez obavezne prethodne najave.