Zaštita osobnih podataka

Da bi se zaštitili osobni podatci Kupca od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, Prodavatelj koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost podataka koji se nalaze na Internet stranici www.boltano.hr i koje su korištenjem te stranice prikupljene i pohranjene u bazama podataka Boltano d.o.o. Boltano d.o.o. kao pružatelj usluga internetske stranice www.boltano.hr pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti korisnika.
Upućuje se Korisnik da pažljivo pročita izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom stranice www.boltano.hr, Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe stranice www.boltano.hr.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju
Registracijom na www.boltano.hr i/ili pristupanjem putem mobilne aplikacije dajem suglasnost da Boltano d.o.o. prikuplja i obrađuje (dalje u tekstu: obrada podataka): moje osobne podatke navedene u registracijskoj formi te podatke o mojim narudžbama. Spomenutu suglasnost za obradu podataka dajem u svrhe upoznavanja Boltano d.o.o. s mojim kupovnim navikama, kao i u informativne svrhe te svrhe promidžbe usluga i proizvoda Boltano d.o.o. za sve vrijeme trajanja moje registracije, kao i za ostale promidžbene potrebe pružatelja usluga.
Upoznat sam s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti. Povlačenjem izjave o suglasnosti u cijelosti će prestati obrada mojih podataka kao i moja registracija u www.boltano.hr. Upoznat sam i s pravom da u svakom trenutku mogu i djelomično povući ovu izjavu o suglasnosti za obradu podataka (odjava s newslettera - u promotivne svrhe).

Korisnik može na vlastiti zahtjev zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz baze www.boltano.hr putem e-maila boltano@boltano.hr.
Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo ga da napusti te ne pristupa i ne koristi stranicu www.boltano.hr. Ovu izjavu o povjerljivosti podataka Boltano d.o.o. može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta izjave o povjerljivosti podataka. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupaju na snagu odmah nakon objave na stranici www.boltano.hr. Svaki Korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti podataka.
Nastavak uporabe stranice www.boltano.hr od strane Korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti podataka. Boltano d.o.o. prikuplja informacije koje identificiraju Korisnika.

Prikupljanje osobnih podataka

1. Prodavatelj prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri koji su nužni za ispunjenje svoje obveze, za informiranje o novim i akcijskim proizvodima, dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima, te radi provjere drugih podataka neophodnih za online kupovinu

2. Prodavatelj informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne žele da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje . Svi se podaci o Kupcima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

3. Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

4. Prodavatelj se obvezuje štiti osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, te se obvezuje da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca (osim podataka koji su nužni poslovnim partnerima za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda ili za ostvarivanje prava iz jamstvenog lista). Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Prodavatelj po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

5. Boltano d.o.o. ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. Boltano d.o.o. za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

6. Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

7. Korištenjem telekomunikacijskih usluga za pristupanje stranici www.boltano.hr, komunikacijski podaci Kupca (npr. adresa internetskog protokola – IP adresa) ili podaci o upotrebi (npr. podaci o početku, završetku i opsegu svakog pristupa te informacije o telekomunikacijskim uslugama kojima ste pristupili) proizvode se tehnički i mogli bi se eventualno vezivati uz osobne podatke. Ukoliko postoji neophodna potreba, komunikacijski podaci Kupca i/ili podaci o korištenju bit će prikupljeni, obrađeni i korišteni u skladu s mjerodavnim pravnim okvirom za zaštitu podataka o privatnosti.

Prikupljanje podataka koji nisu osobni

8. Prilikom pristupa stranici www.boltano.hr, Prodavatelj može automatski (tj. bez registracije Kupca) prikupiti podatke koji nisu osobni (npr. vrsta internetskog preglednika, operativnog sustava koji Kupac koristi, ime domene internet stranice s koje se pristupilo na www.boltano.hr, broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na stranici, gledane stranice). Tako prikupljene podatke Prodavatelj može koristiti radi poboljšanja stranica i sadržaja na njima.