Broj aktivnih oglasa: 5

Svi korisnici koji pristupaju portalu boltano.hr koriste sadržaj stranica na vlastitu odgovornost. Svi posjetitelji, korisnici i oglašivači odgovorni su za točnost i istinitost podataka prilikom registracije te predaje oglasa i njegovog sadržaja. Korisnici se obvezuju da sadržaj koji predaju neće biti uvredljiv, nemoralan, pornografski, zaražen virusom ili na bilo koji drugi način protuzakonit.
Boltano d.o.o. ne kontrolira sadržaj kojeg razmjenjuju posjetitelji te ne može garantirati točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja. Boltano d.o.o. ni na koji način ne odgovara za sadržaj ili eventualni gubitak i oštećenje sadržaja izazvan korištenjem usluga portala boltano.hr.
Boltano d.o.o. ne garantira da na ovom Internet portalu neće biti pogrešaka, niti da će Internet stranica biti neprekidno i u svakom trenutku dostupna. Boltano d.o.o. zadržava pravo ukidanja kao i promjene izgleda, sadržaja i uvjeta korištenja ovog portala kao i svih servisa i rubrika koje su sastavni dio portala www.burzanautike.com bez obaveze prethodne najave. Boltano d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama.

rabljeni-brodovi

Zodiac - Medline 580 NEO + Mercury 115 EFI (testno plovilo)

Duljina plovila: 5,80 m
Širina plovila: 2,54 m

Cijena: 34.900,00 EUR + PDV
262.954,05 kn + PDV
rabljeni-brodovi

Zodiac - Medline 580 Strongan + Mercury 100 KS (2022)

Duljina plovila:
Širina plovila:

Cijena: 31.000 EUR + PDV
233.569,50 kn + PDV
rabljeni-brodovi

Zodiac - Yachtline 440 NEO

Duljina plovila: 4,40 m
Širina plovila: 1,86 m

Cijena: 25.000 EUR
188.362,50 kn
rabljeni-brodovi

Zodiac - Medline 7.5 + Mercury Verado 250 (2022)

Duljina plovila: 7,50 m
Širina plovila: 2,90 m

Cijena: 71.200 EUR + PDV
536.456,40 kn + PDV
rabljeni-brodovi

QuickSilver - Flamingo 530

Duljina plovila: 5,30 m
Širina plovila:


Motor:
Mercury Optimax 75


Cijena: (Mercury 75 KS)
16 000 €
120.552,00 kn