Upijači ulja

Upijači ulja - Quicksilver, 3M. Upijač ulja i otpadnih tekućina, 3M upijač ulja